• All
  • مقالات
cache/resized/6d289af496c1e439fe30fa1ed334c978.jpg
اکثر سازمان‌ها برای ارائه یک برند سازمانی که نشان‌دهنده محصول و خدمات ارائه‌شده آن شرکت‌ها است تصاویر زیادی همانند لوگو ، تراکت ، بنرهای تبلیغاتی ، تیزرهای تبلیغاتی و غیره استفاده ...
cache/resized/857c6b1c238a701c2453494765b4fb7e.jpg
با رشد و گسترش فضای اینترنت و فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی و تغییراتی که در ظاهر و ارائه مطالب سایت‌ها به وجود آمده ، ذائقه و گرایش کاربران نیز به سمت استفاده از تصویر و المان‌های ...
cache/resized/adaef0a78a0978cf4ae4731c856bada1.jpg
 پیش از اینکه بخواهیم یک کار و طراحی گرافیکی انجام بدهیم مثل طراحی یک پوستر ، طراحی بیلبورد یا بنر ، طراحی لوگو و ... نکاتی و استانداردهایی وجود دارد که در کاربا آن‌ها مواجه ...
cache/resized/142ccfa4e8387e95ac64dc08ea70e46f.jpg
شناخت فرمت‌های تصویری که انواع مختلفی هم دارد برای یک طراح گرافیک امری ضروری می‌باشد که بتواند در هر پروژه خروجی‌های با فرمت مناسبی را بگیرد تا هم کیفیت کار خود را بتواند حفظ کند ...
Load More
cache/resized/6d289af496c1e439fe30fa1ed334c978.jpg
اکثر سازمان‌ها برای ارائه یک برند سازمانی که نشان‌دهنده محصول و خدمات ارائه‌شده آن شرکت‌ها است تصاویر زیادی همانند لوگو ، تراکت ، بنرهای تبلیغاتی ، تیزرهای تبلیغاتی و غیره استفاده ...
cache/resized/857c6b1c238a701c2453494765b4fb7e.jpg
با رشد و گسترش فضای اینترنت و فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی و تغییراتی که در ظاهر و ارائه مطالب سایت‌ها به وجود آمده ، ذائقه و گرایش کاربران نیز به سمت استفاده از تصویر و المان‌های ...
cache/resized/adaef0a78a0978cf4ae4731c856bada1.jpg
 پیش از اینکه بخواهیم یک کار و طراحی گرافیکی انجام بدهیم مثل طراحی یک پوستر ، طراحی بیلبورد یا بنر ، طراحی لوگو و ... نکاتی و استانداردهایی وجود دارد که در کاربا آن‌ها مواجه ...
cache/resized/142ccfa4e8387e95ac64dc08ea70e46f.jpg
شناخت فرمت‌های تصویری که انواع مختلفی هم دارد برای یک طراح گرافیک امری ضروری می‌باشد که بتواند در هر پروژه خروجی‌های با فرمت مناسبی را بگیرد تا هم کیفیت کار خود را بتواند حفظ کند ...
Load More